Superior Challenge’s success continues

Superior Challenges framgångar i TV fortsätter

Superior Challenge 24 hade 217 000 i räckvidd på TV10 i Sverige, vilket gör det till organisationens tredje mest sedda evenemang. Detta bevisar att Superior Challenge har en stor trogen målgrupp och ständigt växande räckvidd.

 

Sändningarna produceras i samarbete med Viaplay Group och NEP och är en av Europas mest påkostade MMA TV-produktioner.

 

Historik:

 

– Superior Challenge 22 som sändes samtidigt med Champions League Finalen hade endast 10% tapp i genomsnittlig rating.

 

– Livesändningen av Superior Challenge 21 slogs endast av ishockey-VM-finaler med mycket små marginaler, som det mest sedda programmet på TV10 under hela månaden.

 

– Superior Challenge 18:s livesändning har nordiskt rekord med 392 000 tittare på TV10 i Sverige.

 

Ovanstående omfattar endast galans sändningar på TV10 i Sverige och inkluderar inte live-sändningar, repriser och On Demand-sändningar på Viaplay och FITE i Sverige och internationellt.

Källa: MMS

 

– Superior Challenge 7 har nordiskt rekord med störst internationell räckvidd via livesändningar på bl.a. HDNET Fights (numera AXS TV) i Nord- och Centralamerika etc.

 

Titta på Superior Challenge:

 

Viaplay – 🇸🇪🇳🇴🇩🇰🇫🇮🇮🇸🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇳🇱

TV10 – 🇸🇪

FITE – 🌏

 

****

 

English:

Superior Challenge’s success continues

Superior Challenge 24 had 217 000 in reach on TV10 in Sweden, which makes it the promotion’s third most watched event. This proves that Superior Challenge has a loyal fan base, large reach and a steadily increasing target group.

 

The broadcasts are produced in collaboration with Viaplay Group and NEP and are one of Europe’s most lavish MMA TV productions.

 

History:

 

– Superior Challenge 22 had only 10% drop in average rating despite being broadcast simultaneously with the Champions League Finals.

 

– The live broadcast of Superior Challenge 21 was only beaten by Ice Hockey World Cup Finals with very small margins, as the most watched program on TV10 during the entire month.

 

– Superior Challenge 18’s live broadcast has the record in the Nordics with 392 000 viewers only on TV10 in Sweden.

 

The above only covers the promotion’s broadcast on TV10 in Sweden and does not include live broadcasts, re-runs and On Demand broadcasts on Viaplay and FITE in Sweden and internationally.

Source: MMS

 

– Superior Challenge 7 has the record in the Nordics with largest international reach via live broadcasts on e.g., HDNET Fights (now AXS TV) in North and Central America etc.

 

Watch Superior Challenge on:

Viaplay – 🇸🇪🇳🇴🇩🇰🇫🇮🇮🇸🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇳🇱
TV10 – 🇸🇪
FITE – 🌏