CSR

CSR

 

Vi älskar MMA och vi är medvetna om att sportens natur inte tilltalar alla. I och med att Superior Challenge är norra Europas största MMA-gala har vi ett stort samhällsansvar.

Vi är måna om att motverka våld och orättvisor. På tidigare galor har vi skänkt bort biljetter motsvarande ett stort värde per evenemangstillfälle till utsatta ungdomar via olika organisationer för att stötta och hjälpa. Planering har inletts för att skänka bort en del av intäkterna till organisationer vars arbete vi anser är av stor vikt för vårt samhälle. Stödet till dessa organisationer kommer successivt att öka i takt med galans expansion. Ytterligare en del av vårt CSR arbete är en högre miljömedvetenhet. En minskning av vår miljöpåverkan sker genom att bland annat planera logistiken så att miljöfarliga utsläpp minskar. Vår strävan är även att det som produceras, så som trycksaker och kläder i samband med Superior Challenge är av miljövänligt material i så hög utsträckning som möjligt.

Det finns en tanke bakom att matcha svenska fighters mot motståndare från andra delar av världen. Tanken är att skapa en känsla av samhörighet bland åskådarna oavsett etnisk eller social bakgrund. Det bidrar till att bygga broar mellan de olika samhällsklyftorna. Vår förhoppning är att publiken bär med sig detta utanför arenan. En utmärkt modell av ett enat mångkulturellt Sverige.

Tävlingen skapar även nya möjligheter för idrottsliga karriärer, inte minst för en minoritetsgrupp som kanske har svårt att ta sig in i samhället men som här får en chans att visa att de passar in och bli en del av samhället som en idrottsman, i en plattform som inte fanns innan Superior Challenge. Vi känner ett stort ansvar att hjälpa unga personer som är vår framtid, genom att leda in de på rätt väg via vår idrott MMA. Vi lyfter fram en sport som intresserar en bred målgrupp. Sporten kan vara en avgörande faktorer som får dessa ungdomar i utanförskap att hitta ett mål i livet. Vi lär de att nyckeln till framgång uppnås genom att satsa helhjärtat på det man tror på och aldrig ge upp trotts motgångar. MMA, eller kampsport över huvud taget har bevisligen räddat många vilsna själar och lett in dem på rätt spår. Dessa ungdomar känner sig ofta utanför samhällets omsorg och engagemang, men genom idrott hittar de sin identitet och bygger upp sin självrespekt. MMA träning får de att känna grupptillhörighet och lära sig ödmjukhet som resulterar i ömsesidig respekt mot medmänniskor. De mest kända profilerna av sporten är oftast idoler för dessa ungdomar, personer de ser upp till och som de strävar efter att efterlikna. Många av de tävlande betraktas redan idag som goda förebilder för den yngre generationen. Självklart innebär detta ett ansvarstagande både för Superior Challenge som organisation samt för alla våra atleter.

Superior Challenge erbjuder en ny plattform till svenska och nordiska talanger. Dessa får nu chansen att tävla och visa sina färdigheter på hemmaplan under säkra omständigheter. De slipper åka utomlands och delta i suspekta tillställningar som inte har någon som helst intresse av att tillgodose deltagarnas säkerhet. Här har de chansen att utvecklas i trygghet under kontrollerade former för att i sinom tid bli tillräckligt mogna för att ta steget ut mot större internationella galor. Detta är bra för Superior Challenge som organisation, för svensk MMA, och framförallt för Sverige ur ett internationellt perspektiv.

90% av alla svenska och nordiska MMA atleter som tävlar i UFC, Bellator, och PFL, som exempelvis Alexander "The Mauler" Gustavsson, Ilir Latifi, Reza "Mad Dog" Madadi, Tor "The Hammer" Troéng, Pannie Kianzad, Lina Länsberg och många fler,  har börjat eller byggt upp sina karriärer i Superior Challenge. Detta gör oss till den största exportören av internationella atleter i norra Europa.

Det är viktigt för oss att hjälpa våra svenska talanger att synas och att lyfta fram dem som de atleter de verkligen är. Våra idrottsmän tränar flera pass om dagen som vilken annan elitidrottsman som helst och uppnår stora internationella framgångar och förtjänar därmed att uppmärksammas på rätt sätt. Vi har många talanger i vårt land och en hel del som tävlar på internationell elitnivå, varför inte ta tillvara på dessa tillgångar?

Superior Challenge har byggt upp en helt ny plattform i en sport som tidigare inte fanns, som bidragit till utvecklingen av en helt ny MMA-marknad. Denna nya plattform kan användas av ett oändligt antal olika atleter, företag samt medier. Kring Superior Challenge har det sakta växt fram en industri som alla har MMA som gemensam nämnare. Denna nya marknad siar om nya arbeten, nya karriärer, nya skatteintäkter samt internationell uppmärksamhet.

Vårt mål är att lyfta fram idrotten MMA och dess utövare på ett idrottsligt korrekt sätt samt att bistå till en ökad förståelse för sporten. Vi anser att det är viktigt att representera sporten på ett positivt sätt för att på så sätt kunna bidra till den ökande populariteten och återge en rättvisande bild av sporten.