MMA (MIXED MARTIAL ARTS)

MMA (MIXED MARTIAL ARTS)

MMA, Världens mest växande sport, och förmodligen också den tuffaste. Det är en nygammal sport med anor som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Den första officiella dokumentationen av sporten går tillbaka till år 648 f.Kr då sporten “Pankration” (Grekiska för “alla krafter”) introducerades i de Olympiska Spelen. Den tidiga versionen av sporten kan beskrivas som en blandning av boxning och brottning och blev med tiden den mest populära grenen i de Olympiska Spelen. Stående kamp och boxning var vanligt men ofta avgjordes matcherna på marken där både olika typer av lås och slag var tillåtna. Sedan dess har sporten utvecklats enormt ur teknisk synvinkel och intresset har eskalerat under de senaste 20 åren. I och med dess popularitet har olika benämningar av sporten etablerats på olika håll i världen. Några exempel är MMA, Shootfighting, Shooto, Vale Tudo (Everything Goes på Portugisiska), Luta Livre, NHB (No Holds Barred), Hybrid Wrestling, Free Fight etc.

Den moderna varianten blev uppmärksammad 1993 i form av en tävling vid namn UFC (Ultimate Fighting Championship) i USA. Innan dess hade det arrangerats Vale Tudo matcher i Brasilien sedan början av seklet. Även i Japan har det arrangerats liknande matcher strax efter ovan nämnd tidsperiod. Modern MMA är designad för sparring och tävling och ambitionen är att ha så få tekniska begränsningar som möjligt men samtidigt säkerställa att ingen utövare drabbas av allvarliga skador. Kortfattat är MMA en hybridsport, en kampsport med både stående och liggande kampmoment. I allmänhet är Boxning, Thai boxning (Kickboxing, Muay Thai samt övriga stående kampmoment inkluderat), Brottning (Fristil och Grek-Romersk, Judo etc.) och Grappling (BJJ - Brasiliansk Jiu-Jitsu, Sambo och SW – Submission Wrestling etc.) de fyra moment som utgör kärnan i MMA. Sporten ställer stora krav på utövarna som måste behärska flera sporter på elitnivå och blanda dessa taktiskt för att övervinna sin motståndare. MMA är en väldigt fysiskt och psykiskt krävande sport men samtidigt lika taktisk som Schack, eftersom utövarna hela tiden under matchens gång måste växla mellan de olika kampmomenten för att etablera ett övertag över sin motståndare. Det kan jämföras med en Olympisk atlet som måste vara expert på Olympiska grenarna Boxning, Taek Wan Do, Brottning och Judo på en och samma gång. Eller om man tar jämförelsen lite längre och blandar Konståkning, Brottning, Skidskytte och Tennis. Deltagarna hyser oftast stor respekt för varandra och uppvisar en stor sportmanna anda i samband med matcher och detta är en väldigt unik aspekt inom MMA. Det är inte en ovanlighet att de tävlande kramar om varandra som tack för en god match efter det att gonggongen har slagit. Den enorma populariteten beror kanske på dess komplexitet och de höga kraven som ställs på utövarna. Eller så är MMA helt enkelt en exceptionell och multidimensionell sport. Redan nu är MMA större än alla andra kampsporter, såväl gällande antalet utövare som publik ökar ständigt. Det är den fullkontaktssport som just nu drar mest publik och åtnjuter störst medialt intresse. MMA, världens mest växande sport.

 

De olika stilarna

MMA är en väldigt komplex sport och atleter från olika discipliner som strävar efter utveckling hamnar i slutändan nästan alltid inom MMA. Bland deltagarna i Superior Challenge har vi haft brottare på OS nivå till landslags nivå, landslagsboxare, Thai boxare på landslagsnivå, världsmästare och svartbälten i BJJ (Brasiliansk Jiu-Jitsu), svartbälten i Judo, världsmästare i Sambo etc.

MMA har eliminerat alla myter och sagor kring de traditionella kampkonsterna genom att möjliggöra för alla individer från olika kampstilar att mötas under ett regelverk. Det är en så fulländad sport att det har bidragit till kampsportens utveckling med ljusår på mindre än två decennium. De traditionella kampkonsterna lever kvar i MMA. Fungerande delar har valts ut och utvecklats på ett praktiskt sätt så att de passar in i det komplexa system som kallas MMA. Framför allt respekt till omgivningen och medmänniskor, discipliner och den idrottsliga ödmjukheten i dessa lever kvar. Varje MMA fighter har en distinkt egen kampstil oftast influerad av dennes kampsportsbakgrund. Nedan följer en grov beskrivning av de tre mest vanliga stilarna:

Boxaren – en fighter med Thaiboxning, Kickboxning, Boxning eller någon annan stående kampsportsbakgrund. Denne gillar att hålla matchen stående och undviker att komma i närkontakt, eller i klinch med sin motståndare, eller att hamna på marken. Denne slår och sparkar mycket och försvarar sig mot kast och nedtagningar.

Brottaren – en fighter med brottningsbakgrund som exempelvis Grek-Romersk eller Fristilsbakgrund. Denne vill komma in i närkontakt för att klincha sin motståndare. Därefter försöka ta ner sin motståndare och kontrollera denne på marken för att avsluta matchen med t.ex. Ground and Pound. Brottare är bland de vanligaste atleterna som sadlar om till MMA. Detta beror nog främst på deras exceptionella fysik som passar utmärkt till sporten.

Grapplern – en fighter med grapplingbakgrund från exempelvis BJJ, Judo, Sambo eller SW (Submission Wrestling). Denne vill få ner sin motståndare på marken för att avsluta med exempelvis Submission. Ännu en vanlig grupp av atleter som är överrepresenterade inom MMA. Detta beror nog på deras enorma kunskap av grappling som utgör en stor del av sporten.

Varje del ur de ovan nämnda stilarna kan delas upp ytterligare. I en match kan t.ex. två stående fighters från olika stående kamsportsbakgrund testa sina stilar och färdigheter mot varandra.

 

Vinstsätt

En MMA match kan avslutas på ett antal olika sätt:

Submission - Den tävlande ger upp genom att klappa tre gånger på motståndaren eller mattan, eller verbalt informera domaren.

Towel - Den tävlandes sekonder stoppar matchen genom att kasta in handduken.

RSC (Referee Stops Contest) - Matchdomaren stoppar matchen. Detta har matchdomaren skyldighet att göra om han anser att matchen är för ojämn, att en av de tävlande inte försvarar sig effektivt eller att en av de tävlande har blivit träffad hårt (omfattar men begränsas inte till så kallad Technical Knock Out/TKO samt Knock Out/KO).

Domslut– Tre poängdomare avgör vem som är vinnare.

Diskvalificering - Om en tävlande blir diskvalificerad tilldöms motståndaren vinsten.

Walk over – En tävlande som är presenterad och står redo på Tävlingsytan utan att motståndaren dyker upp, tilldöms vinsten.

Läkaren stoppar match - Tävlingsläkaren skall bryta en match om denne anser att en tävlande inte bör fortsätta genom att uppmärksamma matchdomaren genom att kasta in en handduk i ringen alternativt med ljudsignal.

Några exempel på tekniker som används för att övervinna en motståndare är:

TKO – till följd av slag, spark eller knä mot någon del av kroppen.

Submission – ledlås eller bryt mot någon del av kroppen, innefattar även strypningar.

Ground and Pound – få motståndaren att ge upp eller få domaren att bryta matchen via slag mot en liggande motståndare.

 

MMA i Sverige

2006 infördes en lag av den sittande regeringen om att alla tävlingar med våld mot huvudet skulle förbjudas utan någon egentlig grund. Efter mycket klagomål och protesterande från utövare av olika kampsporter samt ett ihärdigt arbete av några eldsjälar fick det nybildade SMMAF 2007 ett ettårigt tillsvidare tillstånd att sanktionera MMA tävlingar på prov för utvärdering under tillsyn av den statligt tillsatta Kampsportsdelegationen i Länsstyrelsen i Örebro. Under prövoåret sanktionerade SMMAF endast två olika organisationer varav den ena var Superior Challenge. Det arrangerades tre tävlingar varav Superior Challenge ett av dessa och alla ansågs professionellt arrangerade och klanderfria från kritik och anmärkning som resulterade i att SMMAF fick ett treårigt tillsvidare tillstånd att sanktionera MMA tävlingar under tillsyn av förbundets kontrollanter. Superior Challenges medicinska säkerhet och professionella arrangemang ansågs som ett föredöme för sporten i Sverige och en bidragande faktor till det treåriga tillsvidare tillståndet.

Den 15:e mars 2008 blev MMA invald i Svenska Budo & Kampsportsförbundet som är ett underförbund till RF (Riksidrottsförbundet). I och med det blev MMA accepterad som en idrott under RF och blev därmed officiellt en idrott i Sverige. Den 21:a mars 2009 blev SMMAF samstämmigt invald som underförbund till Budo & Kamsortsförbundet och därmed även i RF. Det betyder att MMA blev fullt integrerad i Sverige som en idrott. Strax därefter den 16:e april 2009 fick sporten det erkännandet alla fans och utövare länge längtat efter, nämligen att SMMAF fick ett tillsvidare tillstånd utan tidsbestämning att sanktionera MMA tävlingar i Sverige. I och med erkännandet att MMA nu är en del av det etablerade idrottsrörelsen i Sverige kunde tillsvidare tillståndet ges ut då detta var det grundläggande kravet enligt den så kallade kampsportslagen.

MMA har funnits i Sverige relativt länge via mindre galor men den riktiga framväxten för sporten bland en bredare kommersiell publik fick sporten bevittna i och med Superior Challenge 1 – The Uprising den 5:e april 2008, som var en milstolpe för svenska MMA. Innan dess hade det arrangerats mindre MMA galor i Stockholm men Superior Challenge hade en färsk idé och ett helt nytt koncept på en helt ny nivå som visade sig vara banbrytande. Med en fightcard bestående av svenska MMA eliten som inte var under kontrakt med större organisationer revolutionerade vi sporten i Sverige. En stor organisation med ett seriöst koncept om att sätta MMA Sverige på världskartan var nu född. Galan slog publikrekord för alla MMA galor genom tiderna i Norden och succén fortsatte med att fyllda arenorna på gala 2, 3 och 4. (Superior Challenge 2 – Resurrection, Superior Challenge 3 Untamed och Superior Challenge 4 – Bad Intentions). Organisationen växer för varje event och därmed även kvaliteten i slutprodukten. Superior har visat att det finns en marknad i Sverige och att den är väldigt stor, men framförallt i högsta grad växande. Detta resulterade i att andra organisationer fick upp ögonen för sporten och försökte efter vår andra gala att efterskapa vårt koncept. Superior Challenge var först med MMA på den här nivån i Sverige och har därmed etablerat sig som den starkaste aktören på marknaden. Vi strävar fortfarande ständigt efter att vara först med nya idéer och försöka vara en frisk fläkt bland den svenska kampsporten. Vågen och MMA hypen har nu kommit till Sverige och vi är organisationen med flest marknadsandelar som hela tiden strävar efter att utvecklas och expandera.