YASUSHI KITAZAKI

YASUSHI KITAZAKI

jpn Japan
1
175 cm
-77,1 kg
12-8-1