VLADIMIR SHEMAROV

VLADIMIR SHEMAROV

ukr Ukraine
1
182 cm
-93,0 kg
Komsomolsk
13-11-1