Karvann Ahmadi

Karvann Ahmadi

fin Finland
32
169 cm
56,7 kg
Vasa
BJJ Vaasa
MMA
2-2-0