Superior Challenge 14

October 8th 2016 Eriksdalshallen Stockholm


SVERIGES MMA-ELIT

VÄRLDENS STÖRSTA BUR

EUROPAS FRÄMSTA MMA-GALA

NU TILLBAKA I STOCKHOLM

Köp biljetter online här: http://superiorchallenge.ebiljett.nu

eller via biljdttkontorets call center: 0771-45 46 00 (Öppettider Call Center: vardagar 09:00-18:00 och lördagar 10:00-15:00)

Eriksdalshallen Arena Layout Superior Challenge

Priser

Läktare kortsida 299 kr

Läktare långsida 349 kr

Parkett 499 kr

Ringside 799 kr

Ringside VIP 1499 kr

Serviceavgifter är inkluderade i alla priser

Superior Challenge 14 - Stockholm

Lördagen den 8:e oktober 2016

Kvällen kommer att bjuda på MMA-stjärnor, mästare och titelmatcher där publiken får ta del av lokala hjältar och Sveriges främsta fighters ta sig an stora internationella namn i världens största MMA-bur. Superior Challenge är en av fem galor i världen med topp 20 rankade fighters tävlandes i organisationen och galan vänder sig till personer som vill uppleva adrenalinfylld, högkvalitativ sportunderhållning.

Rekommenderad åldersgräns: Besökare under 16 år är välkomna i målsmans sällskap.

Kvällens schema
Insläpp kl. 17:00, Förmatcher kl. 18:00, Galan börjar kl. 19:00, Paus ca kl. 21:00, Slut ca kl. 23:30.

OBS! Matchtider, paus och sluttid är endast estimerade tider och vi förbehåller oss rätten att dessa tider kan komma att ändras beroende på matchresultat. Pausen starter efter sista matchen i underkortet och därefter börjar huvudkortet. Besökare som inte vill missa en specifik match skall befinna sig på plats i arenan i god tid innan.

Superior Challenge 14 - Stockholm Fight Card / Matchkort: http://superiorchallenge.com/events/next-event/superior-challenge-14-stockholm/fightcard 

Vi förbehåller oss rätten att matchkortet kan komma att ändras p.g.a. bortfall, skador eller sjukdomar som eventuellt kan drabba våra atleter. Vid eventuell bortfall försöker vi hitta nya likvärdiga ersättare utan att påverka matchkortets kvalitet i sin helhet.

Arena

Eriksdalshallen

Ringvägen 70

118 63 Stockholm

Tunnelbana Skanstull

Klicka här för karta och vägbeskrivning till arenan via Google maps

Officiella Biljettpartners:

AXS Transticket Nordic Biljett Billetto

****

English:

SWEDEN’S MMA ELITE
THE WORLD'S LARGEST CAGE
EUROPE’S MOST QUALITATIVE MMA PROMOTION
NOW BACK IN STOCKHOLM

Purchase your Tickets Online: http://superiorchallenge.ebiljett.nu

or  via Ticket Office Call Center: +46 (0)771-45 46 00 (Call Center open weekdays 09:00 (9 am) - 18:00 (6 pm) CET and Saturdays 10:00 (10 am) - 15:00 (3 pm) CET)

Prices

Grandstand short edge 299 SEK

Grandstand long edge 349 SEK

Parquet  499 SEK

Ringside 799 SEK

Ringside VIP 1499 SEK

Service fees are included in the prices

Superior Challenge 14 - Stockholm

Saturday October 8th 2016


The event contains of MMA stars, champions and title bouts, where the audience can experience local heroes and Sweden's premier fighters take on major international names, in the world's largest MMA cage. Superior Challenge is one of five MMA events in the world with top 20 ranked fighters competing for the promotion. And the show is produced for an audience that appreciates high-quality, action packed, adrenaline-full sports entertainment.

Recommended age: Visitors under 16 years are welcome in the company of a guardian.

Evening’s Schedule:
Door Opening at 17:00 CET (5pm), Pre-Fights at 18:00 CET (6pm), Show Opening at 19:00 CET (7pm), Pause at approximately 21:00 CET (9pm), End Time approximately at 23:30 CET (11:30pm).

NOTE! The schedule, bout times, pause and end time are only estimated times, and we reserve the rights that these times and the schedule might change depending on the results of the bouts. The Pause starts after the last bout of the Undercard, and the Main Card starts after the Pause.. Visitors who do not want to miss a specific match should be in place in the arena well in advance.

Superior Challenge 14 - Stockholm Fight Card: http://superiorchallenge.com/events/next-event/superior-challenge-14-stockholm/fightcard

We reserve the rights that the Fight Card might be changed due to drop-outs, injuries or illness that might affect our athletes. In case of drop-outs, we try to find new equivalent replacements without affecting the quality of the Fight Card as a whole.


Arena
Eriksdalshallen
Ringvägen 70
118 63 Stockholm
Subway Station Skanstull

Click here for map and road description to the arena by Google Maps

Official Ticket Partners:

AXS Transticket Nordic Biljett Billetto

Superior Champions

Superior Challenge Champions

Watch Events

Superior Challenge Viaplay TV Live

Tickets

Superior Challenge Tickets

Next Event

Next Event SC13

Superior Fighters

Superior Challenge Fighters

Superior Wear

Superior Wear

Superior Gear

Superior Gear

Superior Group Int.

Superior Group International

YouTube

Twitter

Instagram

Facebook