SUPERIOR CHALLENGE 17

Recap

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok.

MORE INFO

Svenska:

SUPERIOR CHALLENGE 17

19 maj 2018

SVERIGES MMA-ELIT | VÄRLDENS STÖRSTA MMA-BUR | EUROPAS FRÄMSTA MMA-GALA | FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ CIRKUS I STOCKHOLM

Superior Challenge firar 10-årsjubileum med lyxig inramning på Cirkus på Djurgården i Stockholm.

Kvällen kommer att bjuda på MMA-stjärnor, mästare och titelmatcher där publiken får ta del av lokala hjältar, och Sveriges främsta MMA-fighters som tar sig an stora internationella namn i världens största MMA-bur. Superior Challenge är en av fem galor i världen med topp 20 rankade fighters tävlandes i organisationen och galan vänder sig till personer som vill uppleva adrenalinfylld, högkvalitativ sportunderhållning.

Succén fortsätter med fullsatta arenor. Föregående galor har sålt slut i förköp och inga platser har funnits till försäljning i dörren på evenemangsdagen. Besökare som inte köpt biljetter i förhand, som tog sig till arenan i hopp om att köpa på plats, har fått vända hem eftersom alla platser varit slutsålda flera dagar innan evenemangsdatum. Dock har vi hänvisat alla personer som inte fick en biljett till våra live-sändningar på Viaplay. Vi rekommenderar våra gäster att köpa biljetter i god tid innan galan för att säkerställa sina platser.

Biljetter till Superior Challenge 17säljs online via vår hemsida www.superiorchallenge.com, samt via Cirkus www.cirkus.se samt via Ticketmaster www.ticketmaster.se.

Rekommenderad åldersgräns: Besökare under 18 år är välkomna i målsmans sällskap.

Hospitality & VIP-paket:

Superior Challenge erbjuder massor av VIP- och Hospitality-lösningar med mat och dryck under kvällen på Cirkus. Besök gärna vår hemsida http://superiorchallenge.com/events/next-event/superior-challenge-17-cirkus/vip-hospitality/ för detaljerad beskrivning kring de olika paketens innehåll och priser. Vi erbjuder Middag i VIP-loungen innan galan, VIP-bord Ringside med Drinkmeny och kallskuret på bästa platserna i arenan tre meter från buren, Exclusive Suite för sällskapet som vill avnjuta riktig lyx, efterfest med drinkbord etc. Alla gäster med parkettplatser har tillgång till en separat parkettbar. För information kring VIP-paketen och för beställning vänligen kontakta oss via vip@superiorchallenge.com.

Kvällens schema:
16:00 Insläpp för middagsgäster i VIP-lounge
17:00 Insläpp för allmänhet
19:00 Galan börjar
23:30* ca Galan slutar
23:00 Efterfesten börjar

*OBS! Matchtider, paus och sluttid är endast estimerade tider och vi förbehåller oss rätten att dessa tider kan komma att ändras beroende på matchresultat. Pausen starter efter sista matchen på underkortet och därefter inleds huvudkortet. Besökare som inte vill missa en specifik match skall befinna sig på plats i arenan i god tid innan.

Fight Card:

Vänligen besök vår hemsida www.superiorchallenge.com för komplett matchkort**

**OBS! Vi förbehåller oss rätten att matchkortet kan komma att ändras pga. oförutsedda händelser utanför vår kontroll som exempelvis bortfall, skador eller sjukdomar. Vid eventuell bortfall försöker vi alltid hitta nya likvärdiga ersättare utan att påverka matchkortets kvalitet i sin helhet.

Arena

Cirkus
Djurgårdsslätten 43-45 | 115 21 Stockholm
Telefon 08-587 987 00 | biljettkassan@cirkus.se | restaurang@cirkus.se | info@cirkus.se
http://www.cirkus.se

Klicka här för karta och vägbeskrivning till arenan via Google Maps:

https://www.google.se/maps/place/Cirkus/@59.3248399,18.0997283,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbe27d9e2b5372b14!8m2!3d59.3248399!4d18.0997283

Invägning:

18:e maj 2018
16:00 Eventstart (besökare bör vara på plats senast 15:45)
Haga Health Club – Radisson Blu Royal Park Hotel
Frösundaviks allé 15, Solna

English:

SUPERIOR CHALLENGE 17

May 19th 2018

SWEDEN’S MMA ELITE | THE WORLD'S LARGEST MMA CAGE | EUROPE’S MOST QUALITATIVE MMA PROMOTION | FOR THE FIRST TIME AT CIRKUS IN STOCKHOLM SWEDEN

Superior Challenge celebrates its 10th anniversary with a luxury concept at Circus in Djurgården in Stockholm, Sweden.

The show offers MMA stars, champions and title bouts, where the audience can experience local heroes and Sweden's premier fighters take on major international names, inside the world's largest MMA cage. Superior Challenge is one of five MMA promotions in the world with top 20 ranked fighters. And the show is produced for an audience that appreciates high-quality, action packed, adrenaline-full sports entertainment.

The success continues with packed arenas. Previous events have been sold out in advance, and no seates have been availanble for sales at the door on event days. Visitors who had not bought tickets in advance, who came to the arena hoping to buy at the door, had to turn back home because all the seats were sold out several days before the event date. However, we have referred everyone who did not get a ticket, to our live broadcasts on Viaplay. We recommend our guests to purchase tickets in advance, before event day, to secure their seats.

Tickets to Superior Challenge 17 can be purchase online on our website www.superiorchallenge.com, and also via Cirkus  www.cirkus.se and Ticketmaster www.ticketmaster.se.

Recommended age: Visitors under 16 years are welcome in the company of a guardian.

Hospitality & VIP Solutions:

The Superior Challenge offers a lot of VIP and Hospitality solutions with food and beverages during the evening at Cirkus. Please visit our website http://superiorchallenge.com/events/next-event/superior-challenge-17-cirkus/vip-hospitality/ for detailed description of the contents and prices of the different packages. We offer dinner at the VIP lounge before the show, VIP tables Ringside with drink menu and antipasto at the best seats in the arena, three meters from the cage, Exclusive Suite for those who want to enjoy real luxury, Afterparty with drink table etc. All guests with parquet seats have access to a separate Parquet Bar. For information about VIP packages and to place an order please contact us at vip@superiorchallenge.com.

Time Schedule:
16:00 (4 PM CET Stockholm time) - Doors opens for dinner guests at the VIP Lounge
17:00 (5 PM CET Stockholm time) - Doors opens for ticket guests
19:00 (7 PM CET Stockholm time) - Show Opening
23:30* (11:30* PM CET Stockholm time) - Show ends (approximate time)
23:00 (11:00 PM CET Stockholm time) – Afterparty starts

*NOTE! The schedule, bout times, pause and end time are only estimated times. We reserve the rights that these times, and the schedule, might change depending on the results of the bouts. The Pause starts after the last bout of the Undercard, and the Main Card starts thereafter. Visitors who do not want to miss a specific bout should be present at the arena well in advance.

Fight Card:

Please visit our website www.superiorchallenge.comfor complete fight card**

**NOTE! We reserve the rights that the Fight Card might be changed due to unforeseen events beyond our control such as drop-offs, injuries or diseases. In case of drop-offs, we always try to find new equivalent replacements without affecting the quality of the Fight Card as a whole.

Arena:
Cirkus
Djurgårdsslätten 43-45 | 115 21 Stockholm
Telefon 08-587 987 00 | biljettkassan@cirkus.se | restaurang@cirkus.se | info@cirkus.se
http://www.cirkus.se

Click here for a map and directions to the arena via Google maps:

https://www.google.se/maps/place/Cirkus/@59.3248399,18.0997283,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbe27d9e2b5372b14!8m2!3d59.3248399!4d18.0997283

Weigh-Ins:

May 18th, 2018
16:00 (4 PM CET Stockholm time) – Weigh-Ins starts (audience should be there latest at 15:45)

Haga Health Club – Radisson Blu Royal Park Hotel

Frösundaviks allé 15, Solna, Sweden

Venue

Annexet arena
Annexet arena, Arenatorget 1, Johanneshov, Stockholm, Sverige