Superior Challenge

Security


Superior Challenge är sanktionerad av SMMAF (svenska MMA Förbundet), www.smmaf.se, som står direkt under Länsstyrelsens Kampsportsdelegation. Alla galor är övervakade av Supervisors från SMMAF och i vissa fall även övervakare från Länsstyrelsens Kampsportsdelegation. Vi följer SMMAF tävlingsregler för MMA som är framtagen i samarbete med Länsstyrelsens Kampsportsdelegation samt SMMAF direktiv rörande tävlingar. Varje evenemang har även tillstånd av Polis och Brandskyddsmyndigheten. Polismyndigheten och bestämmer antalet licenserade ordningsvakter som måste finnas tillgängliga under evenemanget. Dessa ordningsvakter har ytterligare ca femtio funktionärer som hjälper till med säkerheten kring arrangemangen. Publikens samt deltagarnas säkerhet tillgodoses av våra licenserade säkerhetsvakter, funktionärer samt det medicinska teamet. Länsstyrelsens Kampsportsdelegation, supervisors från SMMAF, Polismyndigheten och Brandskyddsmyndigheten har alla närvarat vid våra tidigare evenemang och har inte haft någonting att anmärka på. Vi blev omtalade som ett föredöme för svensk kampsport av Länsstyrelsens kampsportsdelegation redan efter första galan pga. den rigorösa medicinska säkerheten kring våra evenemang.

Vi använder oss av två läkare med mångårig erfarenhet från bl.a. Karolinska Sjukhusets Trauma avdelning (Akutavdelning). Det är alltid en tävlingsläkare närvarande ringside under galan medans den andra är mer mobil och har en mer assisterande roll. En sjuksköterska assisterar i sin tur läkarna och två andra akutpersonal är alltid närvarande. Dessa bemannar även ambulansen som är standby utanför arenan. Vår medicinska beredskap var en av tre bidragande faktorer till att SMMAF idag har ett tillsvidare tillstånd att sanktionera MMA tävlingar i Sverige. Det medicinska teamet ansvarar för den medicinska säkerheten kring de tävlande samt för åskådarnas säkerhet. Deltagarna genomgår sin första och mest grundliga medicinska undersökning innan invägningen dagen innan matchdag. Den andra undersökningen sker på matchdagen innan eventstart för att en sista gång säkerställa deltagarnas säkerhet. Under match är fighterna ständigt övervakade av minst en läkare från ringside och vid behov har deltagarna även tillgång till hela den medicinska personalen efter match. Om en allvarligare skada uppstår kommer den skadade att köras till sjukhus tillsammans med event läkaren i ambulans. Läkaren kommer där att göra en grundlig undersökning av patienten samt vidta nödvändiga åtgärder. All uppföljning och medicinsk data i form av redogörelse av skador och åtgärder m.m. sparas i en databas och skickas därefter till SMMAF samt även till Länsstyrelsens kampsportsdelegtion vid begäran. Deltagarnas hälsa är vår främsta prioritet och därför är vi väldigt måna om att tillgodose den genom att ha dem under ständig hälsoövervakning

En meriterad och professionell ringdomare kontrollerar händelseförloppet under match och är alltid redo att avbryta matchen om det behövs. Tre poängdomare är alltid närvarande ringside under match. Supervisor från SMMAF och övervakare från Länsstyrelsens Kampsportsdelegation observerar från ringside. Två stycken tävlingsläkare sitter ringside och är redo att rycka in ifall en skada uppstår. Dessa har även rätt till att stoppa matchen om de anser det nödvändigt. Likaså kan även de tävlandes coacher avbryta en match. Deltagarna i Superior Challenge har aldrig åsamkat sig någon allvarlig skada eller hjärnskakning. Detta pga. ett välplanerat säkerhetsschema, professionella medhjälpare samt vår rigorösa medicinska övervakning.

Superior Champions

Superior Challenge Champions

Watch Events

Superior Challenge Viaplay TV Live

Tickets

Superior Challenge Tickets

Next Event

Next Event SC13

Superior Fighters

Superior Challenge Fighters

Superior Wear

Superior Wear

Superior Gear

Superior Gear

Superior Group Int.

Superior Group International

YouTube

Twitter

Instagram

Facebook