About

CSR


Vi är måna om att motverka våld och orättvisor. På tidigare galor har vi skänkt bort biljetter motsvarande ett värde av ungefär 35 000 kronor per evenemangstillfälle till utsatta ungdomar som Fryshusets olika organisationer stöttar och hjälper. Planering har inletts för att skänka bort en del av intäkterna till organisationer vars arbete vi anser är av stor vikt för vårt samhälle. Stödet till dessa organisationer kommer successivt att öka i takt med galans expansion. Ytterligare en del av vårt CSR arbete är en högre miljömedvetenhet. En minskning av vår miljöpåverkan sker genom att bland annat planera logistiken så att miljöfarliga utsläpp minskar. Vår strävan är även att det som produceras, så som trycksaker och kläder i samband med Superior Challenge är av miljövänligt material i så hög utsträckning som möjligt.

Det finns en tanke bakom att matcha svenska fighters mot motståndare från andra delar av världen. Tanken är att skapa en känsla av samhörighet bland åskådarna oavsett etnisk eller social bakgrund. Det bidrar till att bygga broar mellan de olika samhällsklyftorna. Förhoppningsvis är detta någonting som publiken bär med sig utanför arenan i sitt undermedvetna. En utmärkt modell av ett enat mångkulturellt Sverige.

Tävlingen skapar även nya möjligheter för idrottsliga karriärer, inte minst för en minoritetsgrupp som kanske har svårt att ta sig in i samhället men som här får en chans att visa att de passar in och få glänsa med hjälp av sin talang i en sport som aldrig annars skulle ha blivit uppmärksammad. Vi känner oss ansvariga att hjälpa dessa unga personer som är vårt samhälles framtid, genom att leda in de på rätt väg via vår idrott MMA. Vi lyfter fram en sport som intresserar dessa så mycket att det får de att fokuserar på ljuset längst bort i tunneln istället för mörker. Sporten är en av de avgörande faktorerna som får dessa ungdomar i utanförskap att hitta ett mål i livet. Vi lär de att nyckeln till framgång uppnås genom att satsa helhjärtat på det man tror på och aldrig ge upp. MMA, eller kampsport över huvud taget har bevisligen räddat många vilsna själar och lett in dem på rätt spår. Dessa ungdomar känner sig ofta utanför samhällets omsorg och engagemang, men genom idrott hittar de sin identitet och bygger upp sin självrespekt. MMA träning får de att känna en grupptillhörighet och ödmjukhet som resulterar i en ömsesidig respekt gentemot sin omgivning. De mest kända profilerna av sporten är oftast idoler för dessa ungdomar, som de ser upp till och personligheter som de strävar efter att efterlikna. Många av de tävlande betraktas redan idag som goda förebilder för den yngre generationen. Självklart innebär detta ett ansvarstagande både av Superior Challenge som organisation samt av alla våra atleter.

Superior Challenge erbjuder en ny arena till svenska atleter som utövar sporten. Dessa får nu chansen att tävla och visa sina färdigheter på hemmaplan under säkra omständigheter. De slipper åka utomlands och delta i suspekta tillställningar som inte har någon som helst intresse av att tillgodose deltagarnas säkerhet. Här har de chansen att utvecklas i trygghet under kontrollerade former för att i sinom tid bli tillräckligt mogna för att ta steget ut mot större internationella galor. Detta är bra för Superior Challenge som organisation, för svensk MMA, och framförallt för Sverige ur en internationell synvinkel. Det är viktigt för oss att hjälpa våra svenska talanger att synas och att lyfta fram dem som de atleter de verkligen är. Våra idrottsmän tränar flera pass om dagen som vilken annan elitidrottsman som helst och uppnår stora internationella mål och förtjänar därmed att uppmärksammas. Vi har många talanger i vårt land och en hel del som tävlar på en internationell elitnivå, varför inte ta tillvara på dessa tillgångar?

Superior Challenge har byggt upp en plattform för en ny marknad kring en helt ny sport. Denna nya plattform kan användas av ett oändligt antal olika atleter, företag samt media. Kring Superior Challenge har det sakta börjat växa fram en industri som alla har MMA som gemensam nämnare. Denna nya marknad siar om nya arbeten, nya karriärer, nya skatteintäkter för svenska staten samt internationell uppmärksamhet.

Vårt mål är att lyfta fram idrotten MMA och dess utövare på ett idrottsligt korrekt sätt samt att bistå till en ökad förståelse för sporten. Vi anser att det är viktigt att representera sporten på ett så positivt sätt som möjligt för att på så sätt kunna bidra till den ökande populariteten och återge en rättvisande bild av sporten.

Superior Champions

Superior Challenge Champions

Watch Events

Superior Challenge Viaplay TV Live

Tickets

Superior Challenge Tickets

Next Event

Next Event SC13

Superior Fighters

Superior Challenge Fighters

Superior Wear

Superior Wear

Superior Gear

Superior Gear

Superior Group Int.

Superior Group International

YouTube

Twitter

Instagram

Facebook

Biljetter Superior Challenge 25