PREJUDICES ABOUT MMA

PREJUDICES ABOUT MMA

MMA Debatten som Superior Challenge skapade

 

MMA är idag en idrott under Riksidrottsförbundet och sporten är väl utbredd i samhället. Men sportens popularitet har utvecklats markant de senaste tio åren och så även acceptansen bland den breda allmänheten. Precis som alla andra sporter är vissa personer mer intresserade än andra men det finns fortfarande en del som på ett gammalmodigt sätt klänger kvar vid fördomar som allt för ofta är baserade på okunskap.

Vi får sorgligt nog fortfarande argumentera emot dessa fördomar för att försvara vår sport, och lyckligtvis mindre och mindre för varje dag. Enligt vår erfarenhet är de flesta fördomar baserade på brist på kunskap kring sporten och dess tekniker. Komplexitet och den multidimensionella uppsättningen är charmen i sporten men det kan också vara till nackdel eftersom det kan vara svårt att förstå och hänga med i matcher. Speciellt för de som inte är intresserade av kampsport överlag eller anser det vara "oschyst" att sparkas.

Därför är det viktigt att förklara sporten på ett enkelt sätt så det blir enkelt att förstå för alla. En annan viktig aspekt är att vara saklig och bemöta fördomar med fakta. Genom att vara positiva representanter av MMA försöker vi skingra dessa mörka moln så att våra atleter kan få den igenkänning de förtjänar.

Alla människor är olika och det är upp till var och en att avgöra vad om man tycker om en sport eller inte. Felet uppstår när vissa försöker tvinga andra att upphöra med att konsumera eller utöva sitt intresse eller sin profession. Vi är alla individer med rätt att tycka och tänka som vi vill, vilket är en grundläggande pelare i ett demokratiskt samhälle.

Vi har alltid välkomnat press och medier av alla slag med öppna armar för att vi anser att det är viktigt att uppmärksamma sporten för att på så sätt informera och öka populariteten. När Uppdrag Granskning kontaktade oss för att belysa MMA inför vår fjärde gala välkomnade vi de och bistod med all hjälp vi kunde. Vi visste att de flesta fördomarna kommer att raseras av sig själva.

År av noga planerad mediebearbetning gav slutligen resultat inför vår fjärde gala. Vi fick en gedigen mediebevakning från bl.a olika SVT program och Superior Challenge lyckades skapa det hetaste debattämnet i Sverige som varade i flera veckor.

 

Nedan har vi listat och bemött några av de vanligaste fördomarna:

 

MMA (kampsport) är farligt:
För det otränade ögat kan det se brutalt ut men det är bevisligen bland de minst farliga sporterna. Detta p.g.a. att motståndaren kan attackeras på en mängd olika sätt, t.ex. med slag, spark, kast, ledlås eller strangulering. Okunskapen om sporten är fortfarande väldigt stor. Det finns en oro för skaderisk och ungefär som när karate växte sig stor i västvärlden, en oro för en bristande seriositet. Här kan vi hänvisa till bland annat undersökningar som gjorts av försäkringsbolaget Folksam, samt statistik framtagna av RF som klart visar upp en betydligt lägre skadefrekvens inom kampsport och MMA än inom andra populära och folkkära sporter. Inom exempelvis ridsport omkommer i snitt fyra personer varje år bara i Sverige och i Boule omkommer i genomsnitt två personer varje år i Sverige. MMA har aldrig haft ett dödsfall någonsin i världen. De alltid så populära folksporterna fotboll, ishockey och volleyboll visar också de upp en betydligt högre skadefrekvens än just MMA räknat per utövare, och listan med sporter som har fler skador än MMA kan byggas på i oändlighet. En orsak till den låga skadefrekvensen inom MMA är att alla som tävlar på professionell nivå, genomgår minst en läkarundersökning innan varje tävling och är under ständig medicinsk övervakning. En meriterad och professionell ringdomare kontrollerar händelseförloppet under match och är alltid redo att avbryta matchen om det behövs. Tre poängdomare är alltid närvarande ringside under match. Supervisor från SMMAF och övervakare från Länsstyrelsens Kampsportsdelegation observerar från ringside. Två stycken tävlingsläkare sitter ringside och är redo att rycka in ifall en skada uppstår. Dessa har även rätt till att stoppa matchen om de anser det nödvändigt. Likaså kan även de tävlandes coacher avbryta en match. Deltagarna i Superior Challenge har aldrig ådragit sig någon allvarlig skada eller hjärnskakning. Detta pga. ett välplanerat säkerhetsschema, professionella medhjälpare samt vår rigorösa medicinska övervakning. Precis som med karate kommer det att ta ett tag innan MMA blir fullt accepterad av samhället trots att vi är en idrott under RF, men redan nu ser vi hur attityden mot sporten har börjat förändras i rätt riktning.

Motion 2 0 0 5 / 0 6 : K r 2 3
”Enligt siffror från försäkringsbolaget Folksam, som är störst i Sverige på att försäkra idrottsutövare är utövarna av kampsport betydligt underrepresenterade i skadefrekvens. Utövarna av kampsporter utgör 2,5 procent av de försäkrade men står för mindre än en procent av skadorna. Jämfört med utövare av kampsport löper medelidrottsutövaren således 150 procent större risk att utsättas för en skada
i försäkringsmässig mening.”
Urklipp ur Sveriges Riksdags hemsida av
Gunnar Axén m.fl. (m)
Motion 2005/06:Kr23

Vi vill dessutom passa på att hänvisa till Britt Solbergs Kampidrott i fokus (SOU 2003:24)

 

Det är bara kriminella och våldsbenägna som utövar MMA (Kampsport):
Detta är en väldigt vanlig fördom som man tyvärr stöter på väldigt ofta. Alla sporter har sina svarta får och om någon av dessa råkar träna MMA eller någon annan kampsport gör det inte alla MMA eller kampsportsutövare till svarta får. Det uppstår problematik i alla sporter som vi kan läsa om dagligen men skillnaden är att problemen inte relateras till den idrott gärningsmannen utövar. I Superior Challenge är vi väldigt måna om att vara positiva representanter av sporten och detta försöker vi framhäva dels genom att använda oss av positiva karaktärer inom sporten som ambassadörer, som bl.a. Musse Hasselvall som är en offentlig profil och folkkär person. Sami Aziz, en tvåfaldig OS brottare och landslagsboxare. Bland övriga deltagare har vi ingenjörer, beräknare, läkarstuderande, webutvecklare etc. Tanken är att visa allmänheten att de här personerna som utövar sporten och tävlar i Superior Challenge är helt vanliga människor och är dessutom goda förebilder för yngre generationer. Intresset för sporten är stor och det går lätt att återspegla på klubbar i alla led från ledare till deltagare som är en salig blandning mellan olika åldrar, samhällsskick, social status och etnisk bakgrund.

 

Det är bara kriminella och huliganer som besöker dessa tävlingar:
Här blir svaret i princip som ovan. Det är förstås en helt felaktig fördom som garanterat kommer att elimineras efter att ha besökt en av våra galor. Vi har haft helt olika människor som har besökt våra galor som kommer fram efter eventet och tackar för att alla deras fördomar har suddats ut. Det var mycket bättre än vad de hade föreställt sig och de är glada för att ha hittat ett nytt intresse. Vissa tackar för att vi har öppnat upp en helt ny värld för dem. Vi har verkligen en riktigt bra blandning av människor i publiken på våra galor som har resulterat i väldigt bra stämning. Det rör sig om allt mellan 12 åriga tjejer i målsmans sällskap till en 60 årig mormor som närvarade i sällskap av sin familj. Det har aldrig förekommit någon dispyt eller otrevligheter någonsin kring våra evenemang. Vi har en väldigt tyst, trevlig och kunnig publik som absolut inte går att jämföra med publiken av stora folkkära idrotter. Vår publik borde faktiskt vara ett föredöme för andra idrotter.

 

Det ser väldigt våldsamt ut och det är fegt att slå en person som ligger:
En typisk fördom som helt och hållet grundas på okunskap. MMA är en väldigt tekniskt invecklad sport och svår att förstå även för en som har som vana att titta på kamsport. De tävlande är vältränade atleter som tränar flera pass om dagen och uppoffrar mycket för sin idrott. Alla insatta vet att benämningen för en person som ligger på rygg är att denne ligger i ”guard”. Det kan jämföras med en boxares guard när denne skyddar sig från att bli träffad fast i liggande position. Från liggande guard kan en fighter använda sig av en stor repertoar av attacker, kontringar, flipps och slag för att övervinna sin motståndare. Det är alltså ingen försvarslös position utan snarare en neutraliserande. Vissa MMA utövare som har en grappling bakgrund inom Brasiliansk Jiu-Jitsu kan många gånger t.o.m. föredra att ligga i guard och strävar aktivt under matchens gång att hamna där. Anledningen är att de känner sig bekvämare från den positionen efter mycket träning, och anser sig kunna avsluta matchen från den positionen. Den som sitter i sin motståndares guard har egentligen inte en dominantare position över den liggande utan detta anses mer som en neutral utgångspunkt. Den som ska slå neråt på en motståndare som ligger i guard kommer att ha det väldigt svårt att träffa sin motståndare eftersom denne ständigt kommer att jobba för att lyckas med en submission (ledlås), eller flipp för att få en dominantare position. Samtidigt är det väldigt svårt att få tillräckligt med kraft i slagen från att sitta i någons ”guard”. Läs gärna förklaringen om sporten under menyknappen MMA, (länk dit.)

 

MMA är en våldsam och aggressiv sport som bidrar till ökat våld i samhället:
En fullständigt felaktig och kränkande fördom mot sporten, det är snarare helt tvärtom. Detta svar innehåller delvis bitar ur de tidigare tre svaren. Det är viktigt att skilja på våld och idrott. De flesta kamsportsutövare är vanliga människor som ser sitt intresse som en helt vanlig idrott. Av dessa utövare är ca nittiofem procent motionärer och övriga fem procent tävlande. Visst kan det se väldigt brutalt ut och det är en tuff sport men de som utövar den har valt själva att utöva en sport som de älskar. Det finns även andra brutala sporter men dessa är däremot väldigt folkkära och inte fått samma felstämpel p.g.a. att de har en äldre tradition i vårt samhälle. Våra tävlanden i Superior Challenge är idrottsmän som vilka andra idrottsmän som helst. De tränar två till tre pass om dagen precis som Sanna Kallur, Gunde Svan, Martin Lidberg etc. Kamsport har felaktigt relaterats med bråkiga ungdomar men sanningen är att den snarare varit en räddare i nöden för många vilsna själar och det är ett faktum. Så kallade bråkiga ungdomar som kommer till en MMA eller kampsportsklubb lär sig snabbt att vara ödmjuka för att de märker att det alltid finns någon på klubben som är bättre än de själva. Det bidrar till ödmjukhet och en ömsesidig respekt till omgivningen. Samtidigt får dessa ungdomar utlopp för sin överskottsenergi på träningen och har därmed ingen anledning att ta ut den någon annanstans. En MMA klubb kan även bidra till att få ungdomen att känna gemenskap och samhörighet med en positiv grupp, och detta är väldigt viktigt och bidrar till att denne inte behöver söka uppmärksamhet på fel ställen. Läs mer om detta under CSR (länk dit). Ungdomar som har ett intresse eller en talang ska ha rätt till att få utöva och tävla i sin sport utan att bli klassade som bråkstakar eller kriminella. Talanger som i framtiden kan hålla den svenska fanan högt på en internationell nivå bör snarare anses som en tillgång. Sporten har gått från att vara en subkultur till att bli världsledande. MMA är redan en del av våra ungdomars vardag där den är fullständigt accepterad. Det är världens mest växande sport och är här för att stanna. Det är blott en tidsfråga innan den blir helt accepterad.

 

MMA är världens mest växande sport och är här för att stanna.